| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/2011 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281),w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78 poz. 513, Nr 107 poz. 679 z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654), po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu łowickiego, Burmistrza Miasta Łowicza i samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonującychna terenie powiatu łowickiego na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dostępność świadczeń farmaceutycznych dla ludności w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zapewnia apteka całodobowa "SŁONECZKO" funkcjonująca w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 27, oznaczona w załączniku nr 1 pod pozycją 14.

§ 3. Dopuszcza się dokonywanie z przyczyn losowych zmian czynności aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, zgodnie z załącznikiem nr 2,po uprzednim powiadomieniu Zarządu Powiatu Łowickiego i właściwej apteki.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego do:

1) umieszczenia w widocznym miejscu informacji o pracy aptek w porze nocnej,w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy,

2) każdorazowego informowania Zarządu Powiatu Łowickiego o planowanych zmianach w rozkładzie godzin pracy apteki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Bolesław Heichman


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2011
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących
na terenie powiatu łowickiego na 2012 rok.

Poz.

Nazwa, adres i telefon apteki

Typ

Rozkład godzin pracy

Miasto Łowicz

1.

APTEKA POD RÓŻĄ 99-400 Łowicz, Stary Rynek 15
837 30 83

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 16.00

2.

Apteka "Panaceum" 99-400 Łowicz, ul. Gen. Sikorskiego 1a
837 42 64

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

7.00 - 20.00
7.00 - 16.00

3.

Apteka "SALIX" 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
837 64 41

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

7.30 - 18.30
7.30 - 14.00

4.

Apteka "BONIFRATERSKA" s.j.99-400 Łowicz,
ul. Bonifraterska 2 837 45 55

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 19.00
8.00 - 14.00

5.

TWOJA APTEKA99-400 Łowicz, ul. Zduńska 45
837 35 84

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 16.00

6.

Apteka "AVENA"99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 21
837 82 67

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota
Niedziela

8.00 - 20.00
8.00 - 15.00
9.00 - 14.00

7.

Apteka MEDEST III99-400 Łowicz, Kaliska 6
830 04 50, 830 04 51

A

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 17.00

8.

Apteka MEDEST IV99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 6
837 31 11, 837 31 25

A

Poniedziałek - Niedziela

8.00 - 22.00

9.

Apteka MEDEST V99-400 Łowicz, ul. Tuszewska 45
837 77 23

A

Poniedziałek - Sobota
Niedziela

9.00 - 20.30
9.00 - 14.00

10.

Apteka "IZMAR" Sp. z o.o.99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 2
830 03 00

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
9.00 - 14.00

11.

Apteka "36,6"99-400 Łowicz, ul. Ułańska 12
837 72 82

A

Poniedziałek - Sobota
Niedziela

9.00 - 20.00
10.00 - 18.00

12.

Apteka Vitafarma 2007 Sp. z o.o.99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 10/12
837 37 09

A

Poniedziałek - Sobota
Niedziela

9.00 - 20.00
10.00 - 18.00

13.

Apteka "Bratek"99-400 Łowicz, os. Bratkowice 2b
837 09 20

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 20.00
8.00 - 14.00

14.

Apteka "SŁONECZKO" 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 27
830 22 02

B

czynność całodobowa

15.

Apteka "HIBISCUS" s.c.99-400 Łowicz, ul. Tkaczew 9
837 69 40

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 19.00
9.00 - 14.00

16.

APTEKA RODZINNA99-400 Łowicz, ul. Kurkowa 3
830 21 57

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

9.00 - 17.00
9.00 - 14.00

17.

APTEKA "Łowicka"99.400 Łowicz, ul. Warszawska 4
830 30 20

A

Poniedziałek-Sobota

8.00 - 20.00

Gmina Bielawy

18.

Apteka AVENA 99-423 Bielawy ul. Garbarska 10
839 22 76

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 16.00
9.00 - 12.00

19.

Punkt Apteczny99-423 Sobota, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20
838 22 81

Punkt apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 16.00

Gmina Chąśno

20.

Apteka "CITO" s.c.99-413 Chąśno 64
838 18 25

B

Poniedziałek - Piątek

Sobota

8.00 - 14.00
16.00 - 18.00
8.00 - 12.00

Gmina Domaniewice

21.

Apteka "Remedium" s.c. 99-434 Domaniewice, ul. Główna 9
838 33 85

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
9.00 - 12.00

22.

Apteka Słoneczko99-434 Domaniewice, ul. Górna 1A
811 55 44

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00-20.00
8.00-15.00

Gmina Kiernozia

23.

Apteka "Zdrowie" s.c.99-412 Kiernozia ul. Rynek Kopernika 12
(24) 27 79 158

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

24.

"Rodzinny Punkt Apteczny"99-412 Kiernozia, ul. Kościuszki 6
(0 24) 277 97 64

Punkt apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 17.00

25.

APTEKA"PRZY ŁOWICKIEJ"99-412 Kiernozia ul. Łowicka 12A
(24) 382 11 66

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 18.00
8.00 - 14.00

Gmina Kocierzew Południowy

26.

Apteka "SŁONECZNA"99-414 Kocierzew Południowy 101
839 42 42

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.30 - 17.30
8.30 - 12.00

Gmina Łyszkowice

27.

Apteka99-420 Łyszkowice, ul. Kościelna 3
838 87 86

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 18.00
8.00 - 13.00

28.

Apteka "PRESTO" 99-420 Łyszkowice, ul. Szkolna 3a
830 39 01

A

Poniedziałek - Piątek

8.30 - 18.00

Gmina Nieborów

29.

Apteka99-416 Nieborów 209
838 56 25

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

9.00 - 17.00
8.00 - 12.00

30.

Apteka WRZOS99-418 Bełchów, ul. Przemysłowa 2
839 68 89

A

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
8.00 - 13.00

Gmina Zduny

31.

Apteka Prywatna 99-440 Zduny 1a
838 74 68

B

Poniedziałek - Piątek
Sobota

8.00 - 17.00
8.00 - 14.00

32.

Punkt Apteczny99-440 Zduny Nr 34
838 75 35

Punkt apteczny

Poniedziałek - Piątek

8.00 - 13.00
14.00 - 18.00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2011
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Harmonogram alternatywnych dyżurów

Poz.

Nazwa, adres i telefon apteki

Okres od - do

Miasto Łowicz

2.

Apteka "Panaceum "
99-400 Łowicz, ul. Gen. Sikorskiego 1a
837 42 64

01.01 - 12.01.2011r.

15.07 - 25.07.2011 r.

3.

Apteka "SALIX"
99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2
837 64 41

13.01 - 24.01.2011 r.

26.07 - 05.08.2011 r.

4.

Apteka "BONIFRATERSKA" s. j.
99-400 Łowicz, ul. Bonifraterska 2
837 45 55

25.01 - 05.02.2011 r.

06.08 - 16.08.2011 r.

5.

TWOJA APTEKA 99-400 Łowicz,
ul. Zduńska 45
837 35 84

06.02 - 17.02.2011 r.

17.08 - 27.08.2011 r.

6.

Apteka "AVENA"
99-400 Łowicz, ul. Bolimowska 21
837 82 67

18.02 - 01.03.2011 r.

28.08 - 07.09.2011 r.

7.

Apteka MEDEST III
99-400 Łowicz, Kaliska 6
830 04 50, 830 04 51

02.03 - 14.03.2011 r.

08.09 - 18.09.2011 r.

8.

Apteka MEDEST IV 99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 6
837 31 11, 837 31 25

15.03 - 26.03.2011 r.

19.09 - 29.09.2011 r.

9.

Apteka MEDEST V 99-400 Łowicz,
ul. Tuszewska 45
837 77 23

27.03 - 07.04.2011 r.

30.09 - 10.10.2011 r.

10.

Apteka "IZMAR" Sp. z o.o. 99-400 Łowicz,
ul. Stanisławskiego 2
830 03 00

08.04 - 20.04.2011 r.

11.10 - 21.10.2011 r.

11.

Apteka "36,6"
99-400 Łowicz, ul. Ułańska 12
837 72 82

21.04 - 02.05.2011 r.

22.10 - 01.11.2011 r.

12.

Apteka Vitafarma 2007 Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 10/12
837 37 09

03.05 - 14.05.2011 r.

02.11 - 12.11.2011 r.

13.

Apteka "Bratek"
99-400 Łowicz, os. Bratkowice 2b
837 09 20

15.05 - 26.05.2011 r.

13.11 - 23.11.2011 r.

15.

Apteka "HIBISCUS" s.c.
99-400 Łowicz, ul. Tkaczew 9
837 69 40

27.05 - 08.06.2011 r.

24.11 - 04.12.2011 r.

16.

APTEKA RODZINNA
99-400 Łowicz, ul. Kurkowa 3
830 21 57

09.06 - 20.06.2011 r.

05.12 - 14.12.2011 r.

17.

APTEKA POD RÓŻĄ
99-400 Łowicz, Stary Rynek 15.
837 30 83

21.06 - 02.07.2011 r.

15.12 - 24.12.2011 r.

18.

APTEKA "Łowicka"
99.400 Łowicz, ul. Warszawska 4 830 30 20

03.07. - 14.07.2011 r.

25.12. - 31.12.2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »