| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Kobiele Wielkie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie ze świadczeń w prowadzonym przez Gminę Kobiele Wielkie Zespole Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /(Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591. ze zmianami z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr 113. poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z 2003 r. Nr 80. poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz. 1055. Nr 116. poz. 1203. Nr 167. z 2005 r. Nr 172. poz. 1441, Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 181. poz. 1337, z 2007 r. Nr 48. poz. 327. Nr 138. poz. 974. Nr 173. poz. 1218. z 2008 r. Nr 180. poz. 111, Nr 223. poz. 1458. z 2009 r. Nr 52, poz. 420. Nr 157. poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675. z 2011 r. Nr 21 poz. 113. Nr 117 poz. 679. Nr 134 poz. 777. Nr 217 poz. 1281) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. zmiany: z 2003 r. Dz. U. Nr 137, poz. 1304. z 2004 r. Dz. U. Nr 69. poz. 624. Dz. U. Nr 109. poz. 1161. Dz. U. Nr 273. poz. 2703, Dz. U. Nr 281, poz. 2781. z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Dz. U. Nr 94. poz. 788, Dz. U. Nr 122 poz. 1020. Dz. U. Nr 131 poz. 1091. Dz. U. Nr 167 poz. 1400. Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1043. Dz. U. 208 poz. 1532, Dz. U. 227 poz. 1658. z 2007 r. Dz. U. Nr 42 poz. 273. Dz. U. Nr 80 poz. 542. Dz. U. Nr 115 poz. 791. Dz. U. Nr 120 poz. 818. Dz. U. Nr 180 poz. 1280, Dz. U. Nr 181 poz. 1291. z 2008 r. Dz. U. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917. Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618. z 2009 r. Nr 6 poz. 33. Nr 31 poz. 206. Nr 56 poz. 458. Nr 157 poz. 1241. Nr 219 poz. 1705. z 2010 r. Nr 44 poz. 250. Nr 54 poz. 320. Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991. z 2011 r. Nr 106 poz. 622. Nr 112 poz. 654. Nr 205 poz. 1206) Rada Gminy Kobiele Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Zespól Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich prowadzony przez Gminę Kobiele Wielkie zwany dalej Zespołem zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez Zespół powyżej 5 godzin dziennie według stawki w wysokości 0.15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

§ 3. Miesięczna opłata podlega obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Zespole proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności. Obniżenie miesięcznej opłaty następuje w kolejnym okresie rozliczeniowym.

§ 4. Zakres i odpłatność za pobyt dziecka określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez Zespół na zlecenie rodziców (opiekunów prawnych) oraz opłat za posiłki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobiele Wielkie.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr VIII/40/ll Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Kobiele Wielkie Zespole Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich, zmieniona Uchwałą Nr XI/66/l 1 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 listopada 2011 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


inż. Janusz Rybak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »