| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/173/11 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 47, poz. 417) w § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

"§3. 1. Administrowanie i utrzymanie:

1) obiektów sportowych:

a) boisk przy ul. Armii Krajowej 5a,

b) pływalni krytej przy ul. Szkolnej 2,

c) kąpieliska miejskiego przy ul Armii Krajowej 75,

d) kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy ul. Szkolnej,

e) kompleksu boisk sportowych "ORLIK 2012" przy ul. Lipowej;

2) terenów rekreacyjnych:

a) w Łasku przy ul. Narutowicza 28,

b) w Łasku przy ul. Armii Krajowej 5a.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku


Robert Bartosik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »