| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/155/11 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniająca statut Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. ''h'', art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/129/08 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Krytej Pływali "OCEANIK" w Tuszynie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004 r. Nr 153, poz. 1406, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 386, poz. 3972, Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 113, poz.1142) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: ,,Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku znajduje się w Tuszynie przy ulicy Noworzgowskiej 20.'';

2) § 5 otrzymuje brzmienie: ,,Centrum używa pieczęci o treści: Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku, ul. Noworzgowska 20, 95-080 Tuszyn. '';

3) w § 6 uchyla się pkt 2;

4) § 11 pkt 6 otrzymuje brzmienie: "Bezpośredni nadzór nad pracą Głównego Księgowego Centrum oraz Kierownika Krytej Pływalni''.

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »