| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Zelowa; Wójta Gminy Bełchatów

z dnia 1 grudnia 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Zelów zadań z zakresu oświaty polegających na umożliwieniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Gminy Bełchatów - rocznik 1996 i 1997 w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zelów w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r

Zawarte w dniu 1 grudnia 2011 roku pomiędzy Gminą Bełchatów, z siedzibą w Bełchatowie ul. Kościuszki 13, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Bełchatów - Kamila Ładziaka a Gminą Zelów, z siedzibą w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, reprezentowaną przez: Burmistrza - Urszulę Świerczyńską.

Na podstawie art. 10 ust.1, art. 18 ust.2 pkt.12, art.74 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XV/127/2011 Rady Gminy Bełchatów z dnia 4 listopada 2011 roku i Uchwały Nr XX/143/2011 Rady Gminy Zelów z dnia 30 listopada 2011 roku, zawiera się porozumienie następującej treści:

§ 1. Gmina Bełchatów przekazuje, a Gmina Zelów przejmuje realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Bełchatów w publicznych gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zelów.

§ 2. Zapewnienie bezpłatnego transportu uczniów z terenu Gminy Bełchatów do publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zelów należy do obowiązków Gminy Bełchatów.

§ 3. Porozumienie niniejsze dotyczy roku szkolnego 2011/2012 oraz 2012/2013 i może być rozwiązane za 6 miesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzone zostało w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Zelowa


Urszula Świerczyńska

Wójt Gminy Bełchatów


Kamil Ładziak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »