| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/80/12 Rady Gminy w Gidlach

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagradzania za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 117, poz. 679) oraz art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146; Nr 106, poz. 675; Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz.113) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225 poz.146, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 164, poz.1365, Nr 143, poz. 1199, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/18/11 Rady Gminy w Gidlach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Od zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków, o których mowa w § 2, ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% dla sołectw: Ciężkowice, Gidle, Pławno, Wojnowice, w wysokości 11% dla sołectw: Borowa, Włynice, Gowarzów, Górka, Ludwików, Stanisławice, Stęszów, Ruda, w wysokości 12% dla sołectw: Chrostowa, Graby, Kajetanowice, Michałopol, Kotfin, Piaski, Wygoda, Zabrodzie i Zagórze".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach


Maria Przerada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »