| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Biała Rawska

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie utworzenia przez Gminę Biała Rawska placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica Środowiskowa" w ramach struktur organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 24 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690 ) Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą "Świetlica Środowiskowa" z siedzibą w Białej Rawskiej.

§ 2. Świetlica działa w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej.

§ 3. Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy określa Regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Świetlicy.

§ 4. Świetlica Środowiskowa rozpoczyna działalność począwszy od dnia 1 września 2012 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Biała Rawska


Adam Stępniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »