| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Łódzkiego Kuratora Oświaty; Wojewody Łódzkiego

z dnia 16 kwietnia 2012r.

zawarte w dniu 16 kwietnia 2012 r.

pomiędzy

Panią Jolantą Chełmińską - Wojewodą Łódzkim,

a

Panem Janem Kamińskim - Łódzkim Kuratorem Oświaty.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 70 ust. 1 i 2, art. 71, art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 4, art. 75 ust. 1 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" Wojewoda Łódzki powierza, a Łódzki Kurator Oświaty, zwany dalej "Kuratorem", przyjmuje do wykonania w imieniu wojewody, niżej wymienione czynności związane z: uzyskaniem dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej, zwanej dalej "bazą danych SIO" oraz udzieleniem upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa z terenu województwa łódzkiego, zwanego dalej "upoważnieniem".

§ 1. Powierzone Kuratorowi zadania polegają na:

1) uzyskaniu dostępu do bazy danych SIO i obejmują:

a) złożenie wniosku, w postaci elektronicznej, do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie upoważnienia,

b) odebranie upoważnienia i niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO,

c) przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodowej informacji, które uległy zmianie oraz aktualnych danych dotyczących upoważnionego,

d) występowanie do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o przedłużenie ważności upoważnienia;

2) udzieleniu upoważnienia wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów i marszałkowi województwa z terenu województwa łódzkiego i obejmują:

a) zbieranie i ewidencjonowanie wniosków o udzielenie upoważnienia,

b) sprawdzenie poprawności danych zawartych we wnioskach o udzielenie upoważnienia oraz tożsamości osób, których wnioski dotyczą,

c) udzielenie upoważnienia,

d) przekazanie wnioskodawcy niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika SIO,

e) przeprowadzenie procedury weryfikacji dostępu, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1-4 ustawy,

f) przedłużenie ważności upoważnienia na wniosek upoważnionego.

§ 2. Kurator nie może powierzyć realizacji zadań określonych w porozumieniu innemu podmiotowi, z wyłączeniem pracowników Kuratorium Oświaty w Łodzi.

§ 3. Wojewoda Łódzki, w przypadku odwołania Kuratora z zajmowanego stanowiska, składa niezwłocznie wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o cofnięcie upoważnienia tej osobie.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska

Łódzki Kurator Oświaty


Jan Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »