| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Czerniewice

z dnia 29 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach i nadania jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13,poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz.2081; z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598; z 2005r. Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111; z 2006r. Nr 227 poz. 1658; z 2009r. Nr 62 poz. 504; z 2011r. Nr 207 poz. 1230) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XIII/72/07 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach i nadania jego statutu §13 otrzymuje brzmienie:

" § 13. W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Czerniewicach działają:

1) Świetlica Środowiskowa z siedzibą w Podkonicach Dużych,

2) Świetlica Wiejska z siedzibą w Chociwiu,

3) Świetlica Wiejska z siedzibą w Czerniewicach,

4) Świetlica Wiejska z siedzibą w Strzemesznie,

5) Świetlica Wiejska z siedzibą w Walach. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerniewice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czerniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Czerniewice


Wiesława Koczywąs

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »