| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 238/2012 Wojewody Łódzkiego

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881; Nr 149, poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Galewicach w okręgu wyborczym nr 5, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę, dnia 2 grudnia 2012 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Galewice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 238/2012
Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 września 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY W GALEWICACH

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

do 3 października 2012 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach w okręgu wyborczym nr 5

do 13 października 2012 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 15 października 2012 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach

do 18 października 2012 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Sieradzu Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach

do 2 listopada 2012 r.
(do godz. 24 00 )

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach list kandydatów na radnego

do 9 listopada 2012 r.

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 11 listopada 2012 r.*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 17 listopada 2012 r.*

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Galewicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego ich numery, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 18 listopada 2012 r.*

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy Galewice,
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Galewicach obwodowej komisji wyborczej

do 22 listopada 2012 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

30 listopada 2012 r. (do godz. 24 00 )

- zakończenie kampanii wyborczej

1 grudnia 2012 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

2 grudnia 2012 r.
godz. 8 00 -22 00

- głosowanie

Uwaga:

* Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Graboś

Doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »