| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/238/12 Rady Gminy Zgierz

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz 889) oraz art. 419 § 2 i § 4 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849) Rada Gminy Zgierz

uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się podział Gminy Zgierz na okręgi, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu jak w załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 3. Na ustalenia Rady Gminy Zgierz w sprawach, o których mowa w § 1 uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łodzi, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LI/551/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy Zgierz na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Mirosław Burzyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/238/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 października 2012 r.

Podział Gminy Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Numer
okręgu wyborczego

Granice
okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym

1

Sołectwo Ustronie

1

2

Sołectwo Jedlicze A, Sołectwo Jedlicze B

1

3

Sołectwo Grotniki, Sołectwo Wiktorów

1

4

Sołectwo Słowik, Sołectwo Kania Góra

1

5

Sołectwo Emilia, Sołectwo Lućmierz,

1

6

Sołectwo Rosanów

1

7

Sołectwo Dąbrówka Strumiany, Sołectwo Dąbrówka Wielka

1

8

Sołectwo Glinik, Sołectwo Maciejów, Sołectwo Józefów

1

9

Sołectwo Skotniki,Sołectwo Łagiewniki Nowe

1

10

Sołectwo Szczawin, Sołectwo Czaplinek

1

11

Sołectwo Biała

1

12

Sołectwo Bądków, Sołectwo Ciosny, Sołectwo Dzierżązna, Sołectwo Jasionka, Sołectwo Warszyce

1

13

Sołectwo Besiekierz Nawojowy, Sołectwo Besiekierz Rudny, Sołectwo Kębliny, Sołectwo Wola Branicka

1

14

Sołectwo Gieczno, Sołectwo Kwilno, Sołectwo Lorenki, Sołectwo Rogóźno, Sołectwo Władysławów

1

15

Sołectwo Astachowice, Sołectwo Brachowice, Sołectwo Grabiszew, Sołectwo Śladków Górny, Sołectwo Wola Rogozińska, Sołectwo Wypychów

1

łącznie

15


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/238/12
Rady Gminy Zgierz
z dnia 30 października 2012 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »