| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wolbórz oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 poz.569) oraz art. 15 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2012roku o publicznym trasporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr5, poz.13, Nr 228, poz. 1368)

Rada Miejska w Wolborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścielem lub zarządzającym jest Gmina Wolbórz udostepnione operatorom lub przewoźnikom wykonujacych przewozy w publicznym transporcie zbiorowym zgodnie z wykazem stanowiacym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w § 1 przez operatorów lub przwoźników wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, okresla załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolborza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolborzu


Tadeusz Wąs


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/219/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 listopada 2012 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY DROGACH GMINNYCH.

L.p.

Miejscowość

Nazwa przystanku

Szczegółowe usytuowanie przystanku

Numer drogi

Strona

Wiata
tak/nie

lewa

prawa

1.

Bogusławice

Bogusławice wieś

12

110521E

+

tak

2.

Bogusławice

Bogusławice OSP

23a

110521E

+

tak

3

Bogusławice

Bogusławice Dąbrowa

42

110520E

+

tak

4.

Bronisławów

Bronisławów

skrzyżowanie

110514E

+

tak

5.

Brudaki

Brudaki

wieś

110522E

+

tak

6.

Komorniki

Komorniki wieś

66

110519E

+

tak

7.

Lubiatów

Zakrzew

kapliczka

110056E

+

tak

8.

Polichno

Polichno Małe I

89

110537E

+

tak

9.

Polichno

Polichno Małe II

104

110537E

+

tak

10.

Polichno

Polichno Duże I

sklep

110537E

+

tak

11.

Polichno

Polichno Duże II

OSP

110537E

+

tak

12.

Polichno

Polichno-Żarnowica

skrzyżowanie

110537E

+

tak

13.

Proszenie

Proszenie II

81

110537E

+

tak

14.

Psary Lechawa

Psary Lechawa

13

110266E

+

tak

15.

Psary Stare

Psary Stare

straż

110266E

+

tak

16.

Psary Witowskie

Psary Witowskie

skrzyżowanie

110506E

+

tak

17.

Stanisławów

Stanisławów

sklep

110530E

+

tak

18.

Studzianki

Studzianki Wieś

kapliczka

110530E

+

tak

19.

Żarnowica

Żarnowica Duża

19

110537E

+

tak

20.

Żarnowica

Żarnowica Duża

60

110537E

+

tak

21.

Żarnowica

Żarnowica Duża

91

110537E

+

tak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/219/2012
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 29 listopada 2012 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzajacym jest gmina Wolbórz przez operatorów lub przewoźników wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym.

§ 1. Z przystanków korzystać mogą wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób zwanymi dalej "operatorami i przewoźnikami".

§ 2. Udostępnianie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa sie nieodpłatnie.

§ 3. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiazujących przepisów rozkładem jazdy.

§ 4. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub wynikajacych z czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w miejsce postojowe lub pętle autobusowe.

§ 5. Pojazdy winny zatrzymywać się w odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D-15 lub tablicy oznaczajacej przystanek, a w przypadku przystanku z zatoką - w tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w zatoce nalezy zajmować w taki sposób, by umożliwić korzystanie z niej innym pojazdom wykonujacym przewozy osób.

§ 6. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z czasowego zamkniecia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z przystanków moze zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji. O wprowadzonych zmianach lub ograniczeniach Burmistrz Wolborza w terminie 3 dni roboczych poinformuje przewoźnika lub operatora.

§ 7. Przewoźnik lub operator zobowiązany jest uzgodnić z Burmistrzem Wolborza sposów prezentacji na przystankach rozkładu jazdy oraz komunikatów związanych z wykonywanymi przewozami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »