| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Osjaków

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2011 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r .Dz. U. Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. 153) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. z 2012 roku, poz. 749 ze zm. ) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 , Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 roku Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 ) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, zmiany : Dz. U. z 2005 r Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, zmiany :Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz.730, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz.458 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy Osjaków uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr V/17/2011 Rady Gminy Osjaków z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następującą zmianę :

1) w § 2 pkt. 9 "na inkasenta wyznacza się Pana Jerzego Kubiaka sołtysa obszaru sołectwa Jasień".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Osjaków


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »