| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/737/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz 885) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/737/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

0

50 807

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

0

50 807

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0

50 807

75814

Różne rozliczenia finansowe

0

50 807

Dochody stanowiące środki na realizację projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2

0

50 807

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0

50 807

Razem

0

50 807

OGÓŁEM

0

50 807


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/737/13
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA WŁASNE

0

1 590

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

0

1 590

Jednostki szkolnictwa

0

1 590

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

1 590

80130

Szkoły zawodowe

0

1 590

Utrzymanie bieżące jednostek oświatowych - (80130)

0

1 590

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 590

Razem

0

1 590

w tym:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

0

1 590

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 590

Razem

0

1 590

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

1 590

50 807

DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI

1 590

50 807

Jednostki szkolnictwa

1 590

50 807

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

1 590

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 590

0

Zwroty płatności do BGK otrzymanych na realizację projektu "Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu"

1 590

0

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości

1 590

0

Razem

1 590

0

w tym:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

1 590

0

2917

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależne lub w nadmiernej wysokości

1 590

0

Razem

1 590

0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

50 807

80130

Szkoły zawodowe

0

50 807

Realizacja Działania 9.2 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Kompetencje kluczowe - klucz do sukcesu"

0

50 807

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

11 760

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 959

4127

Składki na Fundusz Pracy

0

420

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0

19 081

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 866

4307

Zakup usług pozostałych

0

11 047

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

1 674

Razem

0

50 807

w tym:

Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

0

50 807

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

11 760

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 959

4127

Składki na Fundusz Pracy

0

420

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0

19 081

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 866

4307

Zakup usług pozostałych

0

11 047

4367

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0

1 674

Razem

0

50 807

OGÓŁEM

1 590

52 397

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »