| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/29/2014 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 16 kwietnia 2014r.

w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Wielgomłyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645, 1318), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013 r. poz. 182, 509, 1650) i art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U z 2011 r. Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 1650) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Wielgomłyny jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach zwany dalej "Ośrodkiem."

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

3. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w gminie zwyczajów i tradycji.

§ 2. Sprawienie pogrzebu odbywa się poprzez wydanie zlecenia zakładowi pogrzebowemu, z którym została podpisana umowa o wykonywaniu usługi pogrzebowej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach.

§ 3. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pogrzebu, w szczególności:

1) przygotowanie zwłok w chłodni, w tym mycie i ubranie;

2) eksportacja zwłok z chłodni na cmentarz lub krematorium oraz z krematorium na cmentarz;

3) zakup trumny lub urny z trumną kremacyjną;

4) obsługa pogrzebu, udział duchownego;

5) zakup klepsydry, skromnej wiązanki, tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą zgonu, jak również krzyża;

6) wykopanie grobu, złożenie zwłok do grobu, zakopanie, uformowanie grobu, oznaczenie go tabliczką;

7) inne czynności wynikające z przepisów prawa.

§ 4. 1. Zapłaty za sprawienie pogrzebu dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez firmę, której został zlecony pochówek oraz rachunku - pokwitownia za posługę duszpasterską i inne opłaty za usługi pogrzebowe dokonane przez duchownego zgodnie z wyznaniem zmarłego.

2. Koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek nie może przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 14 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), obowiązującego w dniu zgonu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 6. . Traci moc Uchwała Nr V/17/2007 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zasad organizowania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »