| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/388/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie uznania terenu położonego na terenie gminy Ksawerów za park gminny i nadania mu nazwy: „Park im. mecenasa Zygmunta Kortyńskiego”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 78 i art. 81 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627, poz. 628, poz.842) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za park gminny teren zieleni pokryty drzewostanem, stanowiący własność Gminy Ksawerów, położony w Ksawerowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1529/3 o powierzchni 0,7177 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00029071/4.

2. Parkowi o którym mowa w §1 ust. 1 nadaje się nazwę: "Park im. mecenasa Zygmunta Kortyńskiego".

§ 2. Położenie parku określone zostało na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/388/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 28 maja 2014 r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »