| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/245/14 Rady Gminy w Galewicach

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XVIII/105/12 z dnia 25 lipca 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 5c pkt 1, oraz na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, i Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz. 991 , z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz.87, poz.827, poz. 1317, poz. 1650, oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego , warunków tworzenia i organizowani a tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080, z 2011 r. Nr 143, poz. 839) Rada Gminy w Galewicach uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/105/12 z dnia 25 lipca 2012 r. § 3ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 3 ust.1 Punkt jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Galewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Sabina Domańska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »