| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 9 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 1367/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4170), wprowadza zmianę w Załączniku Nr 1 do Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim polegającą na:

1) wykreśleniu w strukturze Szpitala w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15 komórki organizacyjnej pod nazwą "Oddział obserwacyjno - zakaźny".

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik do Uchwały Nr 116/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu.

Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: SZPITAL

1. Szpital w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Oddział dziecięcy;

2) Oddział kardiologiczny;

3) Oddział położniczo - ginekologiczny;

4) Oddział noworodków;

5) Oddział chirurgiczny;

6) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

7) Oddział reumatologiczny;

8) Oddział urazowo - ortopedyczny;

9) Oddział neurologiczny;

10) Pododdział udarowy;

11) Oddział okulistyczny;

12) Oddział laryngologiczny;

13) Oddział gastroenterologiczny;

14) Oddział wewnętrzny;

15) Pododdział toksykologiczny;

16) Oddział rehabilitacji kardiologicznej;

17) Oddział rehabilitacji neurologicznej;

18) Szpitalny Oddział Ratunkowy;

19) Izba przyjęć;

20) Blok operacyjny;

21) Apteka;

22) Pracownia hemodynamiki;

23) Pracownia kardiologiczna.

2. Zakład Diagnostyki Obrazowej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia mammograficzna;

2) Pracownia radiologiczna;

3) Pracownia radiologiczna;

4) Pracownia tomografii komputerowej;

5) Pracownia ultrasonograficzna;

6) Pracownia rezonansu magnetycznego.

3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w Piotrkowie Trybunalskim przyul. Rakowskiej 15, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia analityki ogólnej;

2) Pracownia chemii klinicznej;

3) Pracownia hematologii i koagulologii;

4) Pracownia immunologii transfuzjologicznej z bankiem krwi;

5) Pracownia mikrobiologii;

6) Punkt pobrań materiałów do badań.

4. Zakład Histopatologii w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład którego wchodzą:

1) Pracownia cytologiczna;

2) Pracownia histopatologiczna.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

1. Przychodnia Internistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia endokrynologiczna;

2) Poradnia kardiologiczna;

3) Pracownia elektrokardiograficzna;

4) Pracownia echokardiograficzna;

5) Pracownia testów wysiłkowych;

6) Pracownia badań holterowskich;

7) Poradnia gastroenterologiczna;

8) Poradnia chorób zakaźnych;

9) Poradnia hepatologiczna;

10) Pracownia endoskopowa;

11) Poradnia reumatologiczna;

12) Poradnia nefrologiczna;

13) Poradnia medycyny pracy;

14) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy gastroenterologiczny;

15) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy reumatologiczny;

16) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny.

2. Przychodnia Neurologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia neurologiczna;

2) Pracownia elektroencefalograficzna;

3) Pracownia elektroencefalograficzna;

4) Pracownia EMG;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy neurologiczny.

3. Przychodnia Okulistyczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład której wchodzą:

1) Poradnia okulistyczna ogólna;

2) Poradnia okulistyczna leczenia zeza;

3) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny.

4. Przychodnia Onkologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia onkologiczna;

2) Poradnia chirurgii onkologicznej;

3) Poradnia chemioterapii;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy onkologiczny;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii onkologicznej.

5. Przychodnia Chirurgiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia chirurgiczna dla dorosłych;

2) Poradnia chirurgiczna dla dzieci;

3) Poradnia ortopedyczna;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny dla dorosłych;

5) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny dla dzieci;

6) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ortopedyczny.

6. Przychodnia Skórno - Wenerologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia dermatologiczna;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy dermatologiczny.

7. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Piotrkowie Trybunalski przyul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych;

2) Poradnia psychologiczna;

3) Oddział dzienny psychiatryczny;

4) Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

8. Przychodnia Pediatryczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia alergologiczna;

2) Poradnia okulistyczna;

3) Poradnia patologii noworodka;

4) Poradnia chorób zakaźnych;

5) Pracownia spirometryczna;

6) Poradnia endokrynologiczna;

7) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny dla dzieci;

8) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy endokrynologiczny dla dzieci.

9. Przychodnia Położniczo - Ginekologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przyul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia położniczo - ginekologiczna;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy położniczo - ginekologiczny.

10. Przychodnia Laryngologiczna w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład której wchodzą:

1) Poradnia laryngologiczna;

2) Pracownia audiometryczna;

3) Poradnia logopedyczna;

4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy laryngologiczny.

11. Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Rakowskiej 15, w skład której wchodzą:

1) Poradnia gruźlicy i chorób płuc;

2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy gruźlicy i chorób płuc.

12. Dział Rehabilitacji w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15, wskład którego wchodzą:

1) Poradnia rehabilitacji narządu ruchu;

2) Gabinet fizykoterapii;

3) Gabinet kinezyterapii;

4) Gabinet kinezyterapii dla dzieci;

5) Gabinet masażu;

6) Poradnia rehabilitacji;

7) Pracownia fizjoterapii;

8) Ośrodek dzienny rehabilitacji ogólnoustrojowej.

13. Dział Pomocy Doraźnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rakowskiej 15,w skład którego wchodzą:

1) Zespół wyjazdowy ogólny;

2) Zespół wyjazdowy reanimacyjny

3) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4;

4) Ambulatorium chirurgiczne;

5) Ambulatorium pediatryczne;

6) Ambulatorium laryngologiczne;

7) Ambulatorium okulistyczne;

8) Zespół wyjazdowy reanimacyjny;

9) Zespół wyjazdowy wypadkowy* 97-330 Sulejów, ul. Targowa 20;

10) Zespół transportu sanitarnego;

11) Zespół transportu sanitarnego;

12) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy;

13) Zespół wyjazdowy wypadkowy typu P - podstawowy* 97-570 Przedbórz, ul. Mostowa 37b;

14) Ambulatorium ogólne - nocna i świąteczna opieka medyczna;

15) Wodny podstawowy zespół ratownictwa medycznego* 97-320 Wolbórz Bronisławów 10;

16) Zespół wyjazdowy wypadkowy - podstawowy* 97-320 Wolbórz ul. Modrzewskiego 15;

17) Dyspozytornia* Piotrków Trybunalski, ul. Jagiellońska 11.

* - adres, jeżeli jest inny niż adres siedziby jednostki organizacyjnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »