| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/13/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 oraz Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Zigniew Sienkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/13/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Kryteria przyjęć do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzaniakryteriów

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu lub w szkole podstawowej w przypadku dziecka przyjmowanego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

15 pkt

dane potwierdza dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym

15 pkt

dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców/ prawnych opiekunów): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim

8 pkt

zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyrok sądu rodzinnego

czas pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie-

7 pkt

oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka lub innej placówki opieki na dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Rawa Mazowiecka – kryterium nie dotyczy dzieci przyjmowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 pkt

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »