| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy w?Lgocie Wielkiej z?dnia 27?lutego 2013?roku w?sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w?skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lgota Wielka, ustalonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 27 lutego 2013 r., wprowadza się zmianę dotychczasowego § 4, który otrzymuje brzmienie: „Lokal socjalny może być oddany w najem na czas oznaczony osobom, których średni, miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego z okresu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu, nie przekracza:

1) w gospodarstwie jednoosobowym 180 % minimalnego wynagrodzenia za pracę;

2) w gospodarstwie wieloosobowym 140 % minimalnego wynagrodzenia za pracę .”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Piotr Nita

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »