| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z?drogi i?ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w?2015?r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 50a, art. 130a ust. 6 i ust. 6 lit. a-d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 486, poz. 529, poz. 768), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2014 r. poz. 632), Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, w wysokości:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata za usunięcie w

Opłata za każdą dobę przechowywania w

1.

rower lub motorower

112

19

2.

motocykl

221

26

3.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t

485

39

4.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

606

51

5.

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t

858

73

6.

pojazd o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 16t

1265

135

7.

pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1539

199

§ 2. Ustala się opłaty z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości:

1) 30% kwoty określonej w §1, w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia;

2) 50% kwoty określonej w §1, w przypadku dojazdu i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/117/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2014 r.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »