| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy w Gidlach

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/15 Rady Gminy w?Gidlach z?dnia 26?lutego 2015?r. w?sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w?drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529 z 2013 r. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz.183, poz. 567,  poz. 915, poz. 1171, poz. 1215,  poz. 1328, poz.1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/30/15 Rady Gminy w Gidlach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie poboru na terenie Gminy Gidle podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia ich wynagrodzenia za inkaso, wpowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Od zainkasowanych i terminowo przekazanych podatków, o których mowa w § 1, ustala się wynagrodzenie w wysokości 8 % dla sołectw: Ciężkowice, Gidle, Pławno, Wojnowice, w wysokości: 11% dla sołectw: Borowa, Włynice, Gowarzów, Górka, Ludwików, Stanisławice, Stęszów, Ruda i w wysokości 12% dla sołectw:  Chrostowa, Graby,  Kajetanowice, Kotfin,  Michałopol, Piaski, Wygoda, Zabrodzie, Zagórze”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 nie może być niższe niż 300,00zł rocznie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach


Grażyna Ostojska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »