| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/8/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 27 stycznia 2015r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Bogdan Łągwa
2. Beata Kaczmarek 9. Agnieszka Kamyczek - Maszewska
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Barbara Polowczyk
6. Wojciech Newereńczuk 13. Paweł Dobrzyński
7. Paweł Jaśkiewicz 14. Roman Drozdowski

Po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwały Nr IV/20/14 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 5 stycznia 2015 roku, działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność Uchwały Nr IV/20/14 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, z powodu naruszenia prawa, tj. art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827 z późn. zm.)
UZASADNIENIE

Uchwała Nr IV/20/14 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 5 stycznia 2015 roku. Jako podstawę prawną podjęcia Uchwały wskazano, m.in.: art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Stosownie do przywołanego przepisu organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.1a i 2a-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Na mocy § 1 przedmiotowej Uchwały § 3 pkt 2 uchwały Nr XII/92/2011 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 5 października 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ustalona wysokość dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego otrzymał brzmienie: "niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę", co pozostaje w sprzeczności z art. 14 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym, do dnia 31 sierpnia 2015 roku, osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, otrzymuje na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej mniej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
Mając na względzie wskazane w sentencji naruszenie prawa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi postanowiło stwierdzić nieważność Uchwały w całości.
Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »