| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/70/2015 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, zm. poz.645; z 2014 r., poz. 379; poz. 1072) oraz art. 7 i 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1226, zm. z 2014 r., poz. 228) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, wprowadza się zmiany w opisie granic obwodów łowieckich, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, wprowadza się zmiany w przebiegu granic obwodów łowieckich, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, wprowadza się zmiany w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich, określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik 1 do Uchwały V/70/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 1

L.p

Stary Nr obwodu

Nowy Nr obwodu

Z.O. PZŁ lub OHZ

Opis granicy

1.

47+48

47

Skierniewice

Z m. Patoki granicą województwa do m. Józefów skąd drogą przez m.m. Kol. Bolimowska Wieś, Bolimów, Nieborów, Bednary, Kompina skąd do drogi krajowej, którą do granicy województwa w m. Patoki.

2.

93-si

301

Sieradz

Strumieniem od rz. Warty do m. Zamłynie, skąd drogą przez m.m. Załęcze Małe, Cisowa dalej drogą do m. Spławy (drogą gminną), dalej granicą województwa do m. Polesie - Jaworzno, następnie drogą przez m. Jaworzno do toru kolejowego, którym do drogi Rudniki - Wieluń, drogą tą przez m.m. Dalachów, Kałuże do rz. Warty, której nurtem do strumienia w m. Stara Wieś.

3.

88-si

302

Sieradz

Z m. Działoszyn drogą do drogi Więcki - Julianów skąd granicą województwa do drogi w m. Spławy, stąd drogą przez m.m. Cisowa, Załęcze Małe do m. Zamłynie, dalej strumieniem do rz. Warty, której nurtem do m. Działoszyn.

Objaśnienia:

Z.O. PZŁ - Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego

OHZ - Ośrodek Hodowli Zwierzyny

m. - miejscowość (l.poj.)

m.m. - miejscowości (l.mn.)

rz. - rzeka

si - byłe województwo sieradzkie


Załącznik Nr 2 do Uchwały V/70/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały V/70/15
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.


Nr obwodu

Nazwa obwodu

St. nr obwodu

Powiat

Pow. całkowita (w ha)

Pow. wyłączona (w ha)

Pow. użytkowa

Lasy państwowe

Grunty pozostałe

Lesistość

Rodzaj obwodu

grunty leśne

inne

razem

Nr

Gmina

Pow.

gmina

leśne

inne

razem

%

państwowe

pozostałe

razem

nadleśnictwa

(w ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OKRĘG PIOTRKOWSKI

BEŁCHATOWSKI
ŁÓDZKI WSCHODNI PIOTRKOWSKI
PABIANICKI

06-01

1001032

36

1001032

552

3359

3911

polny

1010042

65

1006115

37

423

460

06-06

1010042

220

1008032

28

204

232

1010042

656

3536

4192

186

29,39

9411

295

321

1273

1594

7522

9116

321

1273

7522

8795

16.9

RACISZYN

PAJĘCZAŃSKI

WIELUŃSKI

KŁOBUCKI

06-20

1009015

89

1009015

1074

2303

3377

polny

1017072

428

1017072

334

879

1213

1017102

7

1017102

6

6

POPÓW

4

4

302

88

5297

173

524

1408

1932

3192

5124

524

1408

3192

4600

36.5

OKRĘG SIERADZKI

ZAŁĘCZE WIELKIE

WIELUŃSKI

OLESKI

06-20

1017072

537

1017072

304

1074

1378

polny

RDLP KATOWICE

RUDNIKI

2

RUDNIKI

161

1187

1348

301

93

3443

178

539

465

1004

2261

3265

539

465

2261

2726

29.2

MĘCKA WOLA

SIERADZKI

ZDUŃSKOWOLSKI

06-10

1019042

710

1014011

30

513

543

leśny

1014095

471

1014082

312

693

1005

1019025

358

1014095

180

376

556

06-06

1014011

55

1019025

19

268

287

1014082

1079

1019042

374

1041

1415

130

35

6809

329

2674

915

3589

2891

6480

2674

915

2891

3806

52.7

OKRĘG ŁÓDZKI

ŁÓDZKI WSCHODNI

PABIANICKI

M. ŁÓDŹ

06-06

1008021

250

1006105

10

109

119

polny

1008072

3

1008011

11

57

68

06-24

1008011

23

1008021

33

352

385

1061049

41

1008032

3

3

1008052

5

536

541

1008072

14

783

797

1061039

525

525

1061049

65

65

136

15

7964

5144

317

73

390

2430

2820

317

73

2430

2503

4.9

OKRĘG SKIERNIEWICKI

JASIONNA HUMIN

ŁOWICKI

SKIERNIEWICKI

06-14

1015012

162

1005092

132

2318

2450

polny

06-18

1005092

12

1015012

277

4973

5250

1015012

51

47

20,21

8426

501

225

409

634

7291

7925

225

409

7291

7700

7.5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »