| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Zgierz

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zgierz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20 c ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; z 2004 r., Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Zgierz

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zgierz:

1) kandydat w wieku 4 lat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty - 5 punktów;

2) oboje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się w systemie dziennym - 3 punkty;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek - 1 punkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

2) oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) oświadczenie rodzica, że kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do placówki, do której składany jest wniosek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz


Marek Telenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »