| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Dłutów

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87, poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

2. Inkasentami wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw na terenie gminy Dłutów.

§ 2. Wynagrodzenie za inkaso ustala się w formie prowizji od zebranych i wpłaconych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dłutów opłat wymienionych w § 1 ust. 1 dla inkasentów w poszczególnych sołectwach, w następującej wysokości:

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

Wysokość prowizji

1.

Budy Dłutowskie

Danuta Sujka

5%

2.

Czyżemin

Andrzej Woźniakowski

5%

3.

Dłutów

Jan Wilkowski

5%

4.

Dłutówek

Janusz Nowak

5%

5.

Dąbrowa

Paweł Oberle

5%

6.

Drzewociny

Mieczysław Pawlak

6%

7.

Huta Dłutowska

Rafał Szymczak

5%

8.

Lesieniec

Tadeusz Śpionek

5%

9.

Leszczyny Duże

Zygmunt Baranowski

5%

10.

Leszczyny Małe

Anna Tomaszewska

5%

11.

Łaziska

Tadeusz Kopycki

5%

12.

Mierzączka Duża

Ignacy Strzelczyk

5%

13.

Orzk

Marek Lis

5%

14.

Pawłówek

Maria Skupień

5%

15.

Piętków

Mikołaj Pstrokoński

6%

16.

Redociny

Ireneusz Jach

5%

17.

Stoczki-Porąbki

Grzegorz Wojna

6%

18.

Ślądkowice

Bogdan Michaś

5%

19.

Tążewy

Agnieszka Ratko

5%

20.

Świerczyna

Mariusz Patura

6%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2470, poz. 5293).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów


Krzysztof Janas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »