| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 poz. 379 i poz. 1072 ) art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 i poz. 628, z 2014r. poz. 805, poz. 850, poz. 1001, poz. 1002 i poz. 1863), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa, rosnące na terenie Rawy Mazowieckiej :

1) dąb szypułkowy ( Quercus robur), rosnący przy Placu Marszałka Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 265 obrębu 4 Miasta - utworzony Rozporządzeniem nr 11 Wojewody Skierniewickiego z dnia 7 maja 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody,

2) dąb szypułkowy ( Quercus robur), rosnący przy Placu Marszałka Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 265 obrębu 4 Miasta - utworzony Rozporządzeniem nr 11 Wojewody Skierniewickiego z dnia 7 maja 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody,

3) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), rosnący przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 323 obrębu 4 Miasta - utworzony Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Skierniewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody,

4) wiąz szypułkowy (Ulmus laevis), rosnący przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 323 obrębu 4 Miasta- utworzony Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Skierniewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody,

5) wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis), rosnący przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej na działce o nr ewidencyjnym 788/1, obrębu 4 Miasta -utworzony Rozporządzeniem nr 2 Wojewody Skierniewickiego z dnia 18 stycznia 1994 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody,

2. Drzewa opisane w ust. 1 podlegają ochronie w celu zachowania ich szczególnej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i historycznej.

3. Położenie pomników przyrody, o których mowa w ust. 1 określają załączniki nr 1-2 do uchwały.

§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania pomników przyrody;

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

3) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka


Zbigniew Sienkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 4 marca 2015 r.

Lp.

Obiekt poddany ochronie

Nazwa pomnika przyrody

Wymiary

Położenie

Wysokość (m)

Obwód pnia (cm)

1

drzewo

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

16

330

Rawa Mazowiecka, teren skweru miejskiego przy pl. Piłsudskiego, nr ewidencyjny działki 265, obrębu 4 Miasta

2.

drzewo

Dąb szypułkowy
(Quercus robur)

18

300

Rawa Mazowiecka, teren skweru miejskiego przy pl. Piłsudskiego, nr ewidencyjny działki 265, obrębu 4 Miasta

3.

drzewo

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

22

318

Rawa Mazowiecka, pas drogowy ulicy Mickiewicza, w sąsiedztwie ogrodzenia przedszkola, działka o nr ewidencyjnym 323

4.

drzewo

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

22

230

Rawa Mazowiecka, pas drogowy ulicy Mickiewicza, w sąsiedztwie ogrodzenia przedszkola, działka o nr ewidencyjnym 323

5.

drzewo

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

19

355

Rawa Mazowiecka, pas drogowy ulicy Reymonta, działka 788


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 4 marca 2015 r.

L.p.

Obiekt poddany ochronie

Współrzędne geodezyjne zgodnie z GSO 2000, strefa 7

Współrzędne geograficzne zgodnie z SIP

1.

Drzewo gat. dąb

x: 5737073,38
y: 7448441,83

20°254911970
51°765778227

2

Drzewo gat. dąb

x: 5737081,48
y: 7448455,20

20°255104151
51°765851982

3

Drzewo gat. wiąz

x: 5736974,00
y: 7448607,31

20°257323309
51°764900027

4

Drzewo gat. wiąz

x: 5736975,07
y: 7448615,44

20°257440766
51°764910476

5

Drzewo gat. wiąz

x: 5736955,10
y: 7448679,93

20°258377970
51°764736801

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »