Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Powiatu w Bełchatowie

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 82, poz 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i poz. 1544, z 2013 r. poz.1245, z 2014 r. poz. 822 i poz. 1491 oraz z 2015 r. poz. 28 i poz 277) Rada Powiatu w Bełchatowie po zasięgnięciu opinii wójtów: Gminy Bełchatów, Gminy Kleszczów, Gminy Drużbice, Gminy Kluki, Gminy Szczerców, Gminy Rusiec, Prezydenta Miasta Bełchatowa i Burmistrza Zelowa oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi, uchwala co następuje:

§ 1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego ustala się w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz w siedzibach aptek na obszarze Powiatu Bełchatowskiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/233/2013 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Bełchatowie


Szczepan Chrzęst


Załącznik do uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Powiatu w Bełchatowie
z dnia 27 maja 2015 r.

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA OBSZARZE POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

§ 1. Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego:

POWIAT BEŁCHATOWSKI

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

Poniedziałek-Piątek

Sobota

Niedziela

1

97-403 Drużbice Kolonia 142

(44) 631-10-66

9:00-13:00, 15:00-17:00

9:00-11:00

Nieczynne

2

"Dbam o Zdrowie", 97-410 Kleszczów, ul. Główna 82

(44) 731-30-65

8:00-18:00

Nieczynne

Nieczynne

3

"Przyjazna",97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 53

(44) 731-46-27

8:00-20:00

8:00-20:00

11:00-17:00

4

97-438 Rusiec, ul.Wieluńska 17

(43) 676-60-39

Pon,Wt,Czw,Pt 8:30-16:00 Śr 8:30-17:00

9:00-12:00

Nieczynne

5

"Prima", 97-420 Szczerców, ul.Mickiewicza 34

(44) 631-93-01

8:00-19:00

8:00-13:00

Nieczynne

6

97-420 Szczerców, pl.św. Floriana 10A

(44) 631-80-05 kom.609655412

8:00-18:00

8:00-14:00

Nieczynne

7

97-420 Szczerców, ul.Pułaskiego 5

(44) 631-85-43

8:00-18:30

8:00-14:00

Nieczynne

8

97-438 Wola Wiązowa 13

(43) 676-87-20

Pon,Wt, Czw, Pt 8:30-13:30, Śr 8:30-15:30

Nieczynne

Nieczynne

9

Punkt Apteczny Żyj-zdrowo 97-415 Kluki 51

(44) 633-27-16

Pon, Wt, Czw 8:30-18:00, Śr,Pt 8:30-14:15

Nieczynne

Nieczynne

10

"Farmacon",97-425 Zelów, pl.Dąbrowskiego 8

(44) 634-13-30

7:30-19:30

7:30-15:00

Nieczynne

11

"Witaminka", 97-425 Zelów, ul.Kościuszki 11

(44) 733-29-09

8:00-20:00

8:00-15:00

8:00-13:00

12

"Alpa", 97-425 Zelów, ul.Dąbrowskiego 17

(44) 634-15-62

8:00-19:00

8:00-14:00

9:00-13:00

13

"Medest VII", 97-425 Zelów, ul.Poznańska 1a

(44) 634-39-56

Pon,Wt,Czw,Pt 8:30-16:30 Śr 8:00-16:00

Nieczynne

Nieczynne

14

"Zdrowie", 97-425 Zelów, ul.Sienkiewicza 2

(44) 634-11-21

apteka nieczynna - remont lokalu

15

"Azalia",97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21

(44) 634-26-64

8:00-19:00

8:00-14:00

Nieczynne

16

Punkt Apteczny Twoje Zdrowie Wadlew 82 97-403 Drużbice

(44) 631-12-20

8:00-16:00

8:00-13:00

Nieczynne
97-400 MIASTO BEŁCHATÓW

1

"Natura", al. ks.Kard.Wyszyńskiego 13

(44) 633-33-22

8:00-19:00

8:00-14:00

Nieczynne

2

"Alma", ul.Budryka 2

(44) 634-80-40

8:30-19:30

9:00-14:00

Nieczynne

3

"Dbam o zdrowie", ul.Budryka 69

(44) 634-89-33

9:00-21:00

9:00-21:00

10:00-18:00

4

"Witaminka", ul.Chrobrego 24

(44) 633-33-20

8:00-20:00

9:00-14:00

Nieczynne

5

"Maxfarm Apteka", ul.Czapliniecka 123

(44) 632-80-12

7:00-21:00

8:00-20:00

8:00-20:00

6

"Czapliniecka", ul.Czapliniecka 5

(44) 632-51-38

8:00-20:00

8:00-20:00

Nieczynne

7

"Szarotka", ul.Edwardów 2a

(44) 635-00-41

8:00-20:00

8:00-14:00

Nieczynne

8

"Apteka Dbam o Zdrowie", ul.Kościuszki 12

(44) 633-00-14

8:00-20:00

9:00-15:00

Nieczynne

9

"Maxfarm Apteka", ul. 19-go Stycznia 12

(44) 635-20-01

8:00-21:00

9:00-18:00

Nieczynne

10

"Bratek", al.ks.Kard Wyszyńskiego 4

(44) 633-35-23

8:00-22:00

8:00-22:00

Nieczynne

11

"Medica", ul. Św. Barbary1

(44) 633-65-57

8:30-19:00

8:30-14:00

Nieczynne

12

"Zdrowie", oś.Dolnośląskie 148i

(44) 632-73-22

9:00-19:00

9:00-13:00

Nieczynne

13

"Lipowa", oś.Dolnośląskie 113

(44) 632-72-23

8:30-19:30

9:00-13:00

Nieczynne

14

"Remedium", oś.1000-lecia 1

(44) 632-28-06

8:00-20:00

7:30-14:00

Nieczynne

15

"Medest VIII", ul.Pabianicka 8

(44) 633-12-20

8:00-22:00

8:00-22:00

Nieczynne

16

"W Parku", Plac Wolności 15

(44) 632-25-00

8:30-19:30

9:00-14:00

Nieczynne

17

"Melisa", ul.Słowackiego 11

(44) 633-35-04

9:00-18:00

9:00-12:00

Nieczynne

18

"Arnika", ul.Wojska Polskiego 27A

(44) 632-13-10

8:00-19:00

8:00-14:00

Nieczynne

19

"Słoneczna", Staszica 20

(44) 633-68-33

całodobowa

całodobowa

całodobowa

20

"Centrum Farmaceutyczne", ul.Mielczarskiego 2a

(44) 632-10-22

7:00-21:00

7:00-21:00

8:00-20:00

21

"Kwiaty Polskie", Plac Wolności 5

(44) 632-35-61

8:00-21:00

8:00-14:00

Nieczynne

22

"Prima-Pharma", ul. Stefana Okrzei 33B

(44) 788-63-01

8:00-20:00

8:00-14:00

Nieczynne

23

"Dla Zdrowia", ul. Czyżewskiego 6

(44) 362-41-15

8:00-21:00

8:00-16:00

8:00-15:00

24

"Apteka -sieciowa", ul. Kościuszki 14

(44) 632-26-30

8:00-20:00

8:00-14:00

Nieczynne

25

"Euro Apteka", ul. Kolejowa 6

512-919-507

9:00-21:00

9:00-21:00

10:00-20:00

26

"Euro Apteka'' ul. Czapliniecka 93/95

512-054-430

7:00-20:00

Nieczynne

Nieczynne

27

"Apteka Tęczowa", ul. 9 Maja 22 A

(44) 637-12-80

7:00-21:00

8:00-17:00

9:00-16:00

§ 2. Poza ustalonym w § 1 rozkładem godzin pracy aptek ustala się, że na obszarze Powiatu Bełchatowskiego dyżur całodobowy oraz w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy pełni apteka Słoneczna w Bełchatowie przy ulicy Staszica 20.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe