| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Piątek

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana z 2013 r. poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zmiana z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/22/15 Rady Gminy Piątek z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienia się § 2 ust. 1-2, które otrzymują brzmienie:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od osoby.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 złotych miesięcznie od osoby.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dzień od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Piątek


Urszula Kacperska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »