| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Piątek

z dnia 26 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiana z 2013 r. poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 zmiana z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/22/15 Rady Gminy Piątek z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienia się § 2 ust. 1-2, które otrzymują brzmienie:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12,00 złotych miesięcznie od osoby.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8,00 złotych miesięcznie od osoby.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dzień od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Piątek


Urszula Kacperska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »