Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIX/1770/18 Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe