Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 9 Burmistrza Łasku; Burmistrza Zelowa

z dnia 9 stycznia 2019 r.

do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Zelów reprezentowaną przez Burmistrza Zelowa - Tomasza Jachymka, a Gminą Łask reprezentowaną przez Burmistrza Łasku - Gabriela Szkudlarka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe