Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Ujazd

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe