Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/73/19 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe