Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Skierniewice; Wojewody Łódzkiego

z dnia 28 stycznia 2019 r.

na wykonanie powierzonych zadań związanych z kwalifikacją wojskową

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe