Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Burzenin

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Burzenin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe