Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/56/2019 Rady Gminy Białaczów

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Białaczów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe