Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2019-2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe