Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/114/19 Rady Gminy Zgierz

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 197 i 97/1 (ul. Słoneczna) w miejscowości Łagiewniki Nowe do kategorii dróg gminnych Gminy Zgierz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe