Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr KEI 3.BO/2019 Wójta Gminy Pęczniew; Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: "Zakończenie lata z nurtem kultury - Święto Plonów i Wody", w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. "Letnie nurty kultury"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe