Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/72/19 Rady Gminy Biała

z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe