Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/106/19 Rady Gminy Zapolice

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe