Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/217/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe