| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz po uzgodnieniu z Komisją Międzyzakładową nr 2561 NSZZ ,,Solidarność’’ Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Małkinia Górna i Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 149/XXVI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Zygmunt Chaberski
 
Załącznik do uchwały Nr 216/XXXVI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 marca 2010 r.
Zalacznik.docx

Załącznik do uchwały Nr 216 XXXVI 2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dn. 29.03.2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »