| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/391/10 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 29 czerwca 2010r.

zmieniająca regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust.2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami), w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz.293, z 2007r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 i z 2009r. Nr 52, poz. 422), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1W uchwale nr XXIX/277/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2009 roku (Dz. U. Woj. Maz. nr 118 poz. 3436 z dnia 24 lipca 2009 roku) w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Stare Babice, w regulaminie, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach, w wysokości 15% kwoty wynagrodzeń zasadniczych ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole”;
2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje się w wysokości nie wyższej niż 20 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego, a dyrektorom placówek nie wyższej niż 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego”;
3) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres jednego semestru roku szkolnego, przy czym I semestr obejmuje okres od 1 września do końca lutego, II semestr obejmuje okres od 1 marca do 31 sierpnia.”;
4) w § 19 ust. 1 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: „związki zawodowe nauczycieli – w stosunku do dyrektora oraz wytypowanych nauczycieli”.
§ 2Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.
§ 3Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »