Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 99 poz. 3180

Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w zw. z art. 58 i w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie - Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkół w Wieczfni Kościelnej z siedzibą Wieczfnia Kościelna 56c.

§ 2.

W skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej wraz z Filią w Grzebsku,

2. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej.

§ 3.

Akt założycielski Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zespół Szkół staje się samodzielną jednostką budżetową, przejmuje mienie, wierzytelności i zobowiązania oraz dokumentację Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wieczfni Kościelnej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


inż. Tadeusz Sieński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 3 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 4 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/11
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 25 maja 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/45/11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe