Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 121 poz. 3865

Uchwała nr Vi/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w wysokości:

1) rower lub motorower - 100zł.,

2) motocykl - 200 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 550 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 780 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1150 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1400 zł.

2. Ustala się wysokość opłat za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela za każdą dobę w wysokości:

1) rower lub motorower - 15 zł.,

2) motocykl - 22 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 33 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 45 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 65 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 120 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 zł.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu:

1) rower lub motorower - 50 zł.,

2) motocykl - 100 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

2. Do pokrycia kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązany jest właściciel pojazdu.

§ 3. Uchwała Nr XXVIII/248/2002 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 25 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego traci moc z dniem 21 sierpnia 2011r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 21 sierpnia 2011r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe