Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 148 poz. 4710

Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziejowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 112 pkt. 2 Statutu Gminy Radziejowice stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/87/2004 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziejowice ( Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 60, poz. 1535 z dnia 8 marca 2004 r.) Rada Gminy Radziejowice uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Radziejowice - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Radziejowice nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Jacenty Suzdorf


Załącznik nr 3

do Statutu Gminy Radziejowice

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2. Gminne Przedszkole w Radziejowicach

3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

4. Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

5. Szkoła Podstawowa w Korytowie A.

6. Publiczne Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach

8. Świetlica Socjoterapeutyczna w Radziejowicach

9. Zespół ds. Oświaty, Kultury i Sportu w Radziejowicach

10. Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe