Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 148 poz. 4711

Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy w Szreńsku

z dnia 15 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 3, art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h i art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Szreńsku u c h w a l a co następuje:

§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/84/04 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szreńsku” (Dz. U. z dnia 3.06.2004 roku Nr 133, poz.3288) wprowadza się następującą zmianę: w § 3 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Budowa obiektów infrastruktury gminy Szreńsk (drogi, budynki użyteczności publicznej, wysypiska, oczyszczalnie ścieków)”. w § 15 przez dodanie słów „z wyłączeniem usług związanych z budową przez Zakład Gospodarki Komunalnej obiektów infrastruktury gminy Szreńsk (drogi, budynki użyteczności publicznej, wysypiska, oczyszczalnie ścieków)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Szymon Stefański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe