| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Mława

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 8 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 grudnia 2011 roku jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie, zwaną dalej Żłobkiem.

§ 2.

Siedzibą Żłobka jest Mława, ul. Zygmunta Krasińskiego 7.

§ 3.

Przedmiotem działania Miejskiego Żłobka w Mławie jest realizowanie zadań własnych Miasta Mława w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

§ 4.

Miejskiemu Żłobkowi w Mławie nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIX/194/95 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie reorganizacji Miejskiego Żłobka w Mławie

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


inż. Krzysztof Wasiłowski

Załącznik do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Mława
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Statut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »