| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Mława

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 8 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz. U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 grudnia 2011 roku jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie, zwaną dalej Żłobkiem.

§ 2.

Siedzibą Żłobka jest Mława, ul. Zygmunta Krasińskiego 7.

§ 3.

Przedmiotem działania Miejskiego Żłobka w Mławie jest realizowanie zadań własnych Miasta Mława w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, o których stanowi ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

§ 4.

Miejskiemu Żłobkowi w Mławie nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIX/194/95 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 1995 roku w sprawie reorganizacji Miejskiego Żłobka w Mławie

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


inż. Krzysztof Wasiłowski

Załącznik do Uchwały Nr X/91/2011
Rady Miasta Mława
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Statut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »