Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 213 poz. 6439

Uchwała nr XV/106/2011 Rady Miasta Marki

z dnia 26 października 2011r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU MIASTA MARKI

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 65 Statutu Miasta Marki stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Marki stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki wprowadza się następujące zmiany:

1. § 40 ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zestawienie oddanych przez poszczególnych radnych głosów “za”, głosów “przeciw” oraz głosów wstrzymujących się wygenerowane przez elektroniczny system do głosowania, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, za zgodą autora prezentacje multimedialne wykorzystane podczas sesji, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

2. § 45 otrzymuje następujące brzmienie:

1 W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz użycie systemu elektronicznego pozwalającego na ustalenie oddanych przez poszczególnych radnych głosów “za”, głosów “przeciw” oraz głosów wstrzymujących się.

2 W przypadku awarii systemu elektronicznego, o którym mowa w ust.1, w głosowaniu jawnym radni głosują jedynie przez podniesienie ręki.

3 Głosowanie jawne przeprowadza oraz oblicza wszystkie głosy przewodniczący rady z wykorzystaniem systemu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1.

4 Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady, podając liczbę głosów “za”, liczbę głosów “przeciw” oraz liczbę głosów wstrzymujących się.

3. § 49 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy systemu elektronicznego.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Marki


Marcin Piotrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe